"Διαμονή και εργασία στην Γερμανία"

Ήδη από την πρώτη συνάντηση του Δικτύου συζητήθηκε η έκδοση ενός δίγλωσσου οδηγού για τους νεο-μετανάστες από την Ελλάδα, ως προς την διαμονή και την εργασία στην Γερμανία. 

Μέσω της οικονομικής στήριξης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικών Υποθέσεων του κρατιδίου Βορείας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και της Διακονίας Ρηνανίας-Βεστφαλίας-Λίππε εκδόθηκαν 6.000 αντίτυπα του οδηγού.

Λόγω της μεγάλης ζήτησης μεταφράστηκε και εκτυπώθηκε ο οδηγός σε άλλες έξι γλώσσες της Ε.Ε.: πολωνικά, ιταλικά, ισπανικά, βουλγαρικά, ρουμανικά και πορτογαλικά.

Ο έντυπος οδηγός μας "Διαμονή και εργασία στην Γερμανία" διατίθεται εδώwegweiser-deutsch-griechisch-endfassung.pdf (2,6 MB)

 

Νέα