Πληροφορίες

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την ζωή και την κοινωνική ενσωμάτωση στην κοινωνία της Γερμανίας. Επιπλέον παρέχονται πληροφορίες για την αναγνώριση των προσόντων και των πτυχίων σας.

Επίσης οι διάφορες μεταναστευτικές ομάδες θα βρουν χρήσιμες πληροφορίες για τις δυνατότητες χρηματοδότησής που προσφέρονται στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.