Αναγνώριση απολυτηρίων σχολείου

Μεγάλη σημασία για την επαγγελματική αποκατάσταση στη Γερμανία έχει πέρα από την επαγγελματική κατάρτιση και το απολυτήριο του σχολείου. Σε ορισμένες διαδικασίες επαγγελματικής αναγνώρισης θα πρέπει να υπάρχει επιπρόσθετα με τον τίτλο κατάρτισης και ένα απολυτήριο σχολείου, όπως π.χ. οι υπάλληλοι φροντίδας ηλικιωμένων θα πρέπει να διαθέτουν ένα απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης.

Η αναγνώριση του απολυτηρίου απαιτείται όμως και για άλλους σκοπούς, όπως π.χ. για την έναρξη μιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (Ausbildung) στη Γερμανία.

Η αναγνώριση απολυτηρίων ξένων σχολίων διεξάγεται κεντρικά από μια αρμόδια υπηρεσία, η οποία αξιολογεί, αν ο τίτλος αυτός είναι ισότιμος με ένα απολυτήριο βασικής εκπαίδευσης (Hauptschulabschluss) ή μέσης εκπαίδευσης (mittlerer Schulabschluss). Αν κάποιος επιθυμεί να σπουδάσει σε ένα πανεπιστήμιο ή ένα ανώτατο τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα η υπηρεσία αυτή εξετάζει, αν μπορεί να παραχωρηθεί πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση.

Χωρίς αναγνωρισμένο απολυτήριο οι επαγγελματικές προοπτικές στη Γερμανία είναι πολύ περιορισμένες. Σε περίπτωση που η αναγνώριση δεν είναι εφικτή, υπάρχει το ενδεχόμενο απόκτησης γερμανικού απολυτηρίου μετά την παρακολούθηση μαθημάτων και τη συμμετοχή σε εξωτερικές εξετάσεις.

Απολυτήριο βασικής εκπαίδευσης (Hauptschulabschluss)

Απαιτείται η φοίτηση επί εννέα σχολικά έτη.

Το απολυτήριο θα πρέπει να αποδεικνύει ότι παρακολουθήθηκαν επιτυχώς τα ακόλουθα μαθήματα:

• μητρική γλώσσα

• μαθηματικά

• μάθημα θετικών επιστημών (π.χ. βιολογία, χημεία, φυσική)

• μάθημα κοινωνιολογικού τομέα (π.χ. ιστορία, πολιτική επιστήμη)

Απολυτήριο μεσαίας εκπαίδευσης (Mittlerer Schulabschluss)

Εδώ απαιτείται η φοίτηση επί τουλάχιστον δέκα σχολικά έτη.  Το απολυτήριο θα πρέπει να αποδεικνύει ότι παρακολουθήθηκαν επιτυχώς τα ακόλουθα μαθήματα:

• μητρική γλώσσα

• μαθηματικά

• μάθημα θετικών επιστημών

• μάθημα κοινωνιολογικού τομέα

• ξένη γλώσσα

Σε περίπτωση που στα μαθήματα αυτά η εξέταση δεν ήταν επιτυχής ή η φοίτηση διήρκησε λιγότερο από εννέα σχολικά έτη, η αναγνώριση ενός σχολικού τίτλου είναι μόνο εφικτή, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί επιπρόσθετα μια επαγγελματική εκπαίδευση (Berufsausbildung).