Δυνατότητες χρηματοδότησης μεταναστευτικών ομάδων

Συνεργάτες του Δικτύου μας είναι εκτός των άλλων και ελληνικές κοινότητες ή άλλου τύπου οργανώσεις μεταναστών. Εδώ παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες στις μεταναστευτικές αυτές ομάδες, έτσι ώστε να εμπλουτίσουν τις δράσεις τους μέσα από την δυνατότητες χρηματοδότησης, που προσφέρουν οι παρακάτω φορείς: