Κοινωνικές υπηρεσίες στον τομέα "Μετανάστευση και Πρόσφυγες"

Ένας στους πέντε κατοίκους του κρατιδίου Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας προέρχεται από οικογένεια μεταναστών. Σε παιδιά ηλικίας έξι ετών η αντιστοιχία αυτή είναι ένα προς τρία. Το θέμα της μετανάστευσης και των προσφύγων είναι παρόν σε κάθε τομέα της κοινωνίας και σε κάθε ανθρώπινη ομάδα.

Αντικείμενο εργασίας του τομέα «Μετανάστευση και πρόσφυγες» του Διακονικού Ιδρύματος Ρηνανίας-Βεστφαλίας-Λίππε αποτελούν διάφορες παροχές και υπηρεσίες με σκοπό την προώθηση της υποδοχής και της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων. Μία ιδιάζουσα αρμοδιότητα του τομέα αυτού αποτελεί ο διαπολιτισμικός προσανατολισμός των υπηρεσιών κοινωνικών παροχών. Στις αρμοδιότητες αυτού του τομέα ανήκουν επίσης η παροχή συμβουλών στους μετανάστες, η προώθηση και υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών από τις αναπτυσσόμενες χώρες καθώς επίσης ο έλεγχος των απελάσεων στο αεροδρόμιο του Ντύσσελντορφ.

Εξειδικευμένοι συνεργάτες με ειδικές διαπολιτισμικές δεξιότητες προσφέρουν μεγάλη βοήθεια επί τόπου. Υποστηρίζονται από εκπαιδευμένους εθελοντές και εθελόντριες από τους κόλπους της εκκλησίας και των μεταναστευτικών συλλόγων.

Συγκεκριμένα πρόκειται για την παροχή συμβουλών και την υποστήριξη στους νεοαφιχθέντες μετανάστες, για τη βοήθεια ένταξης των μεταναστών που διαμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Γερμανία, για την τοπικά προσανατολισμένη εργασία ένταξης και ενσωμάτωσης των μεταναστών, την διαπολιτισμική ανταλλαγή μεταξύ μεταναστών και ιθαγενών και την αυτοβοήθεια και υποστήριξη του εθελοντισμού εκατέρωθεν. Η προστασία και συμπαράσταση των προσφύγων, των θυμάτων του εμπορίου ανθρώπων και των θυμάτων ρατσιστικής διάκρισης αποτελούν επίσης στόχο των ειδικών συνεργατών μας.

Σε ποιους απευθύνονται οι υπηρεσίες 

Ανθρώπους με ιστορικό μετανάστευσης σε όλες της καταστάσεις της ζωής τους ανεξάρτητα από το καθεστώς διαμονής τους όπως:

• νεοαφιχθέντες μετανάστες και άτομα που ζουν εδώ καιρό και έχουν ιστορικό μετανάστευσης

• πρόσφυγες ανεξαρτήτου καθεστώτος

• άνθρωποι χωρίς νόμιμο καθεστώς παραμονής και θύματα του ανθρώπινου εμπορίου

• εκπατριζόμενοι

• φοιτητές του εξωτερικού

• εκκλησιαστικοί, διακονικοί και παντός είδους κοινωνικοί θεσμοί, ομάδες και πρωτοβουλίες

καθώς και ο ντόπιος πληθυσμός

• τοπικά δίκτυα

Υπηρεσίες για νέους μετανάστες (JMD)

Στόχος της υποστήριξης

Ενσωμάτωση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων νεαρής ηλικίας (ως 27 ετών) που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, βελτίωση των ευκαιριών ενσωμάτωσης, προώθηση των ίσων ευκαιριών και της συμμετοχής των νέων μεταναστών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής ζωής.

Αρμοδιότητες

Διαπροσωπική προώθηση κοινωνικής ενσωμάτωσης/διακανονισμός υποθέσεων, δικτυωμένη και κοινωνικά προσανατολισμένη τοπική εργασία και υποστήριξη του διαπολιτισμικού προσανατολισμού των υπηρεσιών και των κατευθύνσεων των κοινωνικών φορέων.

Υπηρεσία παροχής συμβουλών για ενήλικους μετανάστες (MBE)

Σκοπός της υποστήριξης

Αρχική προσπάθεια ενσωμάτωσης και προώθηση της κοινωνικής ένταξης, προώθηση της συμμετοχής στην κοινωνική ζωή και βελτίωση των ευκαιριών ενσωμάτωσης.

Αρμοδιότητες

Προσωπική παροχή συμβουλών και υποστήριξη των νεοαφιχθέντων και λοιπών μεταναστών από 27 ετών καθώς και των μεταναστών με ιδιαίτερες απαιτήσεις προώθησης, παροχή συμβουλών για ατομικές περιπτώσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα προώθησης και τη συμφωνία ενσωμάτωσης, διαπολιτισμικός προσανατολισμός των τοπικών φορέων και κοινωνικών υπηρεσιών.

Υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης (IA)

Στόχος

Εργάζονται για τις ανάγκες των ατόμων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών και για τη δημιουργία ευκαιριών, προωθούν την ενσωμάτωση, ακόμα και των μεταναστών που διαμένουν μακροχρόνια στη Γερμανία, αναλαμβάνουν τη δραστηριοποίηση, τη συνεργασία και υποστήριξη των τοπικών φορέων, υπηρεσιών, θεσμών και άλλων φορέων δράσης.

Αρμοδιότητες

Αντικείμενα των υπηρεσιών ένταξης αποτελούν τα ακόλουθα:

• εθελοντική δραστηριοποίηση των ατόμων και για τα άτομα που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών

• εξοικονόμηση και διασφάλιση δυναμικού για την εργασία ενσωμάτωσης

• διαπολιτισμικός προσανατολισμός/προώθηση των διαδικασιών προσανατολισμού

και απαιτήσεων από υπηρεσίες και διευθύνσεις της κοινωνικής υποδομής

• κοινωνικά προσανατολισμένη και συστηματικά κατευθυνόμενη εργασία προσαρμοσμένη στις κατά τόπους ανάγκες των ατόμων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών.

Προστασία προσφύγων

Στόχος

Η προστασία των προσφύγων, των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ανθρώπινων αξιών, των διαδικασιών προσανατολισμού και κοινωνικής αρωγής για τους πρόσφυγες καθώς επίσης για τα άτομα με αδιευκρίνιστο δικαίωμα παραμονής, νομική και ατομική υποστήριξη.

Αρμοδιότητες

Προσφορά βοήθειας στα θέματα ασύλου, παραμονής και κοινωνικών θεμάτων υπό τη μορφή παροχής συμβουλών για τις προοπτικές, για την ομαδική εργασία, για βοήθεια κοινής ωφέλειας και για προγράμματα που αφορούν την ιδιαίτερη προσωπική κατάσταση των προσφύγων, ψυχοκοινωνική εργασία και ψυχοθεραπεία, παροχή συμβουλών για τη μετανάστευση σε άλλο κράτος, την αναχώρηση και την επιστροφή.

Περισσότερες πληροφορίες

Διαδίκτυο

www.diakonie-rwl.de - Arbeitsbereiche - Teilhabe und Integration - Förderprogramme

Diakonie-Rheinland-Westfalen-Lippe e.V.