Πολιτική συμμετοχή 

Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες διαθέτουν το δικαίωμα συμμετοχής στις δημοτικές εκλογές. Σε πολλούς δήμους έχουν εκλεγεί και δημοτικοί σύμβουλοι ελληνικής καταγωγής. Τα στοιχεία των δημοτικών συμβούλων ελληνικής καταγωγής αναγράφονται στους κατά τόπους δήμους ή ακόμη και στα κατά τόπους ελληνικά προξενεία.

Μια σημαντική πληροφορία αποτελεί επίσης το γεγονός ότι σε κάθε δήμο υπάρχουν τα Συμβούλια Κοινωνικής Ένταξης και Μετανάστευσης (Zuwanderer- und Integrationsräte). Εκλεγμένοι εκπρόσωποι των αλλοδαπών προωθούν στο δήμο τους τα θέματα κοινωνικής ένταξης. Και σε αυτά τα Συμβούλια έχουν εκλεγεί σε πολλές πόλεις Έλληνες εκπρόσωποι.

Περισσότερες πληροφορίες

Διαδίκτυο

www.inioxos.gr

www.bamf.de

www.bundesauslaenderbeirat.de

www.laga-nrw.de