Φορείς του Δικτύου

  • Παμπεριφερειακές ενώσεις και ομάδες της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.
  • Υπηρεσίες κοινωνικής ενσωμάτωσης, υπηρεσίες ανήλικων μεταναστών, συμβουλευτικά κέντρα μεταναστών της Διακονίας Ρηνανίας-Βεστφαλίας-Λίππε. 
  • Διάφοροι οργανισμοί της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.
  • Εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι.
  • Ελληνικές κοινότητες.
  • Ελληνικές ορθόδοξες ενορίες.
  • Πολιτιστικοί σύλλογοι.
  • Ελληνογερμανικοί οργανισμοί
  • Ενδιαφερόμενοι ιδιώτες.