Εγγραφή στον δήμο, το πρώτο απαραίτητο βήμα ενός μετανάστη στην Γερμανία

Εισαγωγή: Βάσει της επικοινωνίας, που έχουμε αναπτύξει στα δύο χρόνια παρουσίας της ιστοσελίδας μας, με τους αναγνώστες μας, έχουμε συμπεράνει, ότι υπάρχει ανάγκη για ενημέρωση σε συγκεκριμένα ζητήματα. Αυτά αφορούν την αναζήτηση εργασίας,την αναγνώριση πτυχίων κ.ο.κ. Το Δίκτυο έχει συμβάλει με την έκδοση του οδήγού μας «Εργασία και διαμονή στην Γερμανία», τα μέγιστα στην ενημέρωση αυτή. Το παρών άρθρο, οπώς και τα επόμενα που θα ακολουθοήσουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, βασίζονται στο περιεχόμενο του οδηγού, όπως και σε άλλες πηγές, και στοχεύουν στην επίκαιρη ενημέρωση των ατόμων που σκοπεύουν να μεταναστεύσουν στην Γερμανία.

 

Πολλά άτομα έρχονται στην Γερμανία, πρωτού βρουν δουλειά και πρωτού καν βρουν δικιά τους στέγη. Συχνά φιλοξενούνται σε φίλους και συγγενείς. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, για να ξεκινήσετε μία νέα αρχή στην ζωή σας στην Γερμανία, θα πρέπει να εγγραφτεί όπωσδήποτε στον δήμο που, έστω και προσωρινά, διαμένετε. Αυτό στους περισσότερους Έλληνες δεν είναι γνωστό, αφου αυτή η διαδικασία δεν είναι υποχρεωτική στην Ελλάδα.

Η εγγραφή (Anmeldung) θα πρέπει να γίνει εντός 14 ημερών από την εγκατάσταση στην πόλη διαμονής στην αντίστοιχή υπηρεσία του Δήμου σας! Για την εγγραφή στον δήμο, θα χρειαστεί να προσκομίσετε τα παρακάτω : ταυτότητα ή διαβατήριο, βεβαίωση συμπληρωμένη από τον ιδιοκτήτη της κατοικίας σας ή από το άτομο, που σας φιλοξενεί, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με σφραγίδα Χάγης, , πιστοποιητικό γεννήσεως με σφραγίδα Χάγης (όπως και του/της συζήγου και των παιδιών σας, εφόσον μένετε με την οικογένειά σας).Επειδή o κάθε δήμος, είναι πιθανόν να ζητάει διαφορετικά έγγραφα, σας συστήνουμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του δήμου, όπου παρέχονται οι πληροφορίες για τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσετε.

Χωρίς την εγγραφή σας στον δήμο, θα έχετε πολλά εμπόδια μπροστά σας, π.χ. δεν θα μπορείτε να ανοίξετε λογαριασμό σε μία γερμανική τράπεζα.

Και μην ξεχνάτε, για απορίες και συμβουλές σχετικά με αυτό το θέμα, είμαστε πάντα πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε.