Ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την ελληνογερμανική ανταλλαγή νέων

Μέσω ενός χρηματοδοτικού προγράμματος του ομοσπονδιακού υπουργείου οικογένειας, ηλικιωμένων, γυναικών και νεολαίας προωθείται η ανταλλαγή νέων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Το προγράμμα προωθεί την συνάντηση των νέων από Ελλάδα και Γερμανία, μέσω ειδικευμένων στον τομέα για τη νεολαία, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην θεμελίωση μιας αμφίδρομης ανταλλαγής νέων.

Τα προς χρηματοδότηση πρότζεκτς θα πρέπει να εστιάζουν κυρίως στα παρακάτω προγράμματα με κοινές δράσεις και με την συμμετοχή νεολαίων από Ελλάδα και Γερμανία: 

·         Προγράμματα πολιτιστικής εκπαίδευσης νέων

·         Προγράμματα αθλητικής εκπαίδευσης νέων με συνδυασμό πατριδογνωστικών στοιχείων

·         Προγράμαμτα εκπαίδευσης νέων σε θέματα συνδικαλισμού

·         Προγράμματα από υπηρεσίες κοινοτήτων νέων

·         Προγράμματα σε θέματα ιστορικής μνήμης

Λεπτομέρειες για το ειδικό πρόγραμμα θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο: Foerderinformation-dt-gr-2016.pdf (28,3 kB)