Ο οδηγός του Δικτύου μας μεταφράστηκε σε άλλες έξι γλώσσες

Ο αρχικός ελληνογερμανόγλωσσος οδηγός συντάχθηκε το 2011  από το Δίκτυο Ελληνικών Φορέων στην NRW. Για να εξυπηρετηθούν ανάλογες ανάγκες πληροφόρησης και άλλων νεο-μεταναστών από την ανατολική και Νότια Ευρώπη για την ζωή και την εργασία στην Γερμανία, μεταφράστηκε ο οδηγός με την υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας, Ενσωμάτωσης και Κοινωνικών θεμάτων του Κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας σε έξι περαιτέρω γλώσσες (πολωνικά, βουλγαρικά, ρουμάνικα, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά). 

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.diakonie-rwl.de/index.php/mID/6.16/lan/de/xtra/498def115c8e6193f0af46d74155053c/msg/e4cb3faa83eb45927e39ccb4bd5c16b7/pointer/bf24beed1cc0a8a195fe9968ad68ccbb/itt/Leben_und_Arbeiten_in_Deutschland_/index.html