Έρευνα της Διακονίας σχετικά με οικογένειες από άλλες χώρες της ΕΕ που δεν έχουν δικαιώματα σε κοινωνικές παροχές στην Γερμανία

Αίσθηση προκαλούν τα ευρήματα έρευνας της Διακονίας σχετικά με τα αποτελέσματα αποκλεισμού οικογενειών από άλλες χώρες της ΕΕ στις κοινωνικές παροχές της Γερμανίας αναφορικά με τους ανήλικους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην σκιά της απόφασης της κυβέρνησης , να περιοριστούν τα δικαιώματα στην κοινωνική πρόνοια Ευρωπαίων πολιτών, που μεταναστεύουν στην Γερμανία, θέμα γι α το οποίο είχαμε επίσης ασχοληθεί με άρθρο μας. Τα αποτελέσματα της έρευνας προέρχονται από την συμμετοχή σε αυτή 40 συμβουλευτικών κέντρων της Διακονίας, τα οποία ασχολούνται και με περιπτώσεις τέτοιων οικογενειών.  

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας, σε πέντε από τα 40 συμβουλευτικά κέντρα, είναι γνώστο ότι συνολικά 40 παιδιά εξαιτίας επισφαλών συνθηκών δεν επισκέπτονται το σχολείο. Επίσης, όσον αφορά τα ποιοτικά στοιχεία και τους λόγους, που τα παιδιά άλλων Ευρωπαϊκών χωρών ελλείψει πρόσβασης σε κοινωνικές παροχές (SGB II/ SGB XII), δυσκολεύονται να επισκεφθούν το σχολείο, μπορούν να ειπωθούν τα εξής:

Παιδιά διαμένουν με τις οικογένεις τους σε εργατικές κατοικίες, όπου η κατάσταση είναι δύσκολη για διαμονή (συγκατοίκηση με άλλες οικογένειες, κοινές τουαλέτες και κουζίνες, κακή κατάσταση κτιρίων). Συχνά είναι αναγκαστική η διαμονή τους εκεί, καθώς ενοικιάζονται μέσω των εργοδοτών των γονέων τους, και διαμένουν εκεί όσο διαρκεί το συμβόλαιο εργασίας με τους εργοδότες. Έτσι, επί του πραγματικού τα παιδιά, είτε δεν μπορούν να εγγραφούν σε κάποιο σχολείο, καθώς αναγκάζονται να μετακομίζουν συχνά, είτε αυτό είναι πολύ μακρία από τα νέα τους διαμερίσματα. Αυτό σημαίνει επίσης, ότι τα παιδιά αυτά, μπορούν να χάνουν τις πρώτες ώρες μαθήματος, φτάνοντας αργά στο σχολείο λόγω απόστασης.

Επίσης, καθώς μερικές φορές οι εργαζόμενοι γονείς δεν είναι δηλωμένοι από τον εργοδότη τους,  τα παιδιά δεν μπορούν να εγγραφούν στον εκάστοτε δήμο και έτσι στο επιθυμητό σχολείο. Η έλλειψη στέγης και η επισφαλής κατάσταση ως προς την στέγη, είναι επίσης άλλο ένα εμπόδιο στην καθημερινή συμμετοχή των μαθητών στα σχολικά μαθήματα. Επιπλέον πρόβλημα είναι η μεταφορά των μαθητών αυτών με τα ΜΜΜ, τα οποία κοστίζουν πολλά λεφτά για τις οικογένειες, μιας και οι οικογένεις αυτές μπορεί να μην δικαιούνται τα αντίστοιχα επιδόματα για τα εισητήρια μεταφοράς των παιδιών. Άλλο ένα πρόβλημα οικονομικής φύσεως, είναι το οτι οι οικογένειες δεν μπορούν τα ανταπεξέλθουν στα κόστη για τα σχολικά είδη κι έτσι εξαιτίας κοινωνικών λόγων, τα παιδιά να μην συμμετέχουν στα σχολικά μαθήματα. Ακόμα, οι γονείς μπορεί να μην είναι αρκετά πληροφορημένοι -ελλείψει συμβουλευτικών κέντρων-  για τις δυνατότητες συμμετοχής των παιδιών τους σε σχολεία, λόγω επιπέδου γερμανικών και επιπέδου ενσωμάτωσης στην Γερμανική κοινωνία.

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι οικογένεις αυτές πιθανόν να προέρχονται και από την Ελλάδα. Ανεξαρτήτου όμως καταγωγής των προαναφερθέντων οικογενειών, θα πρέπει να προβληματίσει ο αποκλεισμός από τις κοινωνικές παροχές στην Γερμανία των μεταναστεύσαντων πολιτών από άλλες χώρες της ΕΕ, μιας και οι κοινωνικές προεκτάσεις αυτής της εξέλιξης παραμονεύουν.