Πληροφορίες για τον ελληνογερμανικό διάλογο σε θέματα νεολαίας

Στα πλαίσια της εμβάθυνσης του ελληνογερμανικού διαλόγου σε θέματα νεολαίας, o  οργανισμός για τα διεθνή θέματα νεολαίας της ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Γερμανίας (IJAB) συμβάλλει με μία μίνι έκδοση σχετικά με  την γεωγραφία, την πολιτική σε θέματα νεολαίας, προγράμματα χρηματοδότησης, την έρευνα και τους οργανισμούς νεολαίας της Ελλάδας προς πληροφόρηση και βοήθεια όλων αυτών, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν στο ελληνογερμανικό διάλογο σε θέματα νεολαίας.

Επιπλέον, παρέχονται δίγλωσσες εκδόσεις σχετικά με το ελληνογερμανικό φόρουμ νεολαίας, αλλά και το ελληνογερμανικό ταμείο για το μέλλον.

Όλα τα σχετικά ενημερωτικά υλικά διατίθενται προς ελεύθερη χρήση μέσω του παρακάτω λινκ:  https://www.ijab.de/was-wir-tun/internationale-zusammenarbeit/griechenland/griechenland/a/show/perspektiven-fuer-den-deutsch-griechischen-austausch/