Πρόγραμμα χρηματοδότησης μεταναστευτικών οργανώσεων

Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης μεταναστευτικών οργανώσεων του κρατιδίου μέσω του υπουργείου εργασίας, ένταξης και κοινωνικών θεμάτων της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας για της περιόδο 2017/18, το οποίο συνεχίζει το έργο των προηγουμένων αντίστοιχων προγραμμάτων  από το 2012.

 Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση καλύπτει τρία επίπεδα:

1. αρχική χρηματοδότηση (για νεοσύστατες μεταναστευτικές οργανώσεις)

2. χρηματοδότηση για συγκεκριμένα προγράμματα

3. ενίσχυση μέσω υποστήριξης, κατάρτισης και δικτύωσης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης αφορά, υπό προϋποθέσεις, και τις ελληνικές κοινότητες του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας- Βεστφαλίας, ενώ οι προθεσμίες αίτησης λήγουν στις 14 Ιουλίου.

 Σχετικές πληροφορίες για την χρηματοδότηση και όλα τα σχετικα έγγραφα για την αίτηση μπορείτε να λάβετε μέσου του συνδέσμου: https://www.kfi.nrw.de/Foerderprogramme/MSO/index.php.