Το Δίκτυο στην ημερίδα με θέμα «πολιτική αγωγή στα πλαίσια την ελληνογερμανικής ανταλλαγής νέων»

Ύστερα από σχετική πρόσκληση του οργανισμόυ για τα διεθνή θέματα νεολαίας της ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Γερμανίας (IJAB), το Δίκτυο έδωσε το παρών στην ημερίδα με θέμα «πολιτική αγωγή στα πλαίσια την ελληνογερμανικής ανταλλαγής νέων», που διοργανώθηκε στις 16 Νοεμβρίου στους χώρους του Ομοσπονδιακoύ Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεότητας στην Βόννη.

Κατά την διάρκεια της ημερίδας, συναντήθηκαν διάφοροι φορείς, που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής νέων ανάμεσα στις δύο χώρες, έλαβαν χώρα παρουσιάσεις συγκεκριμένων πρότζεκτ, και υπήρξε ενημέρωση για τις δομές πολιτικής αγωγής νέων στην Ελλάδα. Τέλος, μέσα από workshops ανταλλάχθηκαν απόψεις για το περιεχόμενο προγραμμάτων ανταλλαγής νέων σε συγκεκριμένες θεματικές.

Το Δίκτυο μας συνεχίζει να στηρίζει την προώθηση της ανταλλαγή νέων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, έχοντας ήδη διοργανώσει και σχετικές ενημερωτικές εκδηλώσεις στο παρελθόν για τον σκοπό αυτό.