Το Δίκτυο στηρίζει την προσπάθεια της "ΑΞΙΟΝ - Ακαδημίας Αξιών"

Η "ΑΞΙΟΝ- Ακαδημία Αξιών" διοργανώνει, σε συνεργασία και με το Δίκτυό μας, επιστημονικό φόρουμ με θέμα: "Σεβασμός και προσανατολισμός αξιών σε έναν κόσμο ποικιλόμορφο".
Το φόρουμ θα λάβει χώρα στις 15 Νοεμβρίου, στις 6:00 μ.μ στους χώρους του Zentrum Frieden στο Ζόλινγκεν. 
Πληροφορίες για το πρόγραμμα της εκδήλωσης στο συνημμένο αρχείο: Handzettel_Griechisch_Tag des Respektes_15_11-2016.pdf (2069465)